Z-DESIGN.PL

Zadania agencji brandingowej

Home  >>  Blog  >>  Zadania agencji brandingowej

Celem działania firmy określającej się jako agencja brandingowa jest ukształtowanie korzystnego wizerunku i świadomości dotyczącej produktu mającego pojawić się na rynku albo wkraczającej na rynek nowej marki. Pod tą ogólną, zasadniczą misją kryje się szereg działań, także jakoby wykraczających poza pozornie ustalone ścisłe ramy.

Faktycznie, głównym zadaniem i obszarem aktywności agencji tego typu jest zauważalne i dobrze odebrane wprowadzenie nowych produktów na rynek. Chodzi o to, by odbyło się to z korzyścią dla firmy i odnotowaniem sukcesu już od chwili premiery, by klienci chcieli sięgać po produkt i mieli o nim dobre zdanie. Składowymi elementami tego działania jest zaprojektowanie logo oraz wszelkich elementów identyfikacji wizualnej. Żadna marka czy produkt nie może obyć się bez nazwy, utworzenie której również spoczywa na barkach agencji. Dochodzą do tego także inne zadania związane z budowaniem świadomości o marce oraz nadaniem jej odpowiedniego kształtu.

W praktyce, stosowanych realiach życia, agencja brandingowa wykonuje często szerszy zakres działań, wychodzący poza stworzenie startowego wizerunku dla rynkowej nowości. Budowaniu tożsamości towarzyszą więc działania bardziej lub mniej z tym związane. Standardem jest silne uczestniczenie w tworzeniu kampanii reklamowej związanej z pojawieniem się na rynku danego produktu. Służy to nasileniu oczekiwań przyszłych konsumentów, wywołanie u nich oczekiwania na pojawienie się zapowiadanego produktu i chęć jego kupna. Wiąże się to także z zarejestrowaniem obecności nowinki w kanałach reklamy internetowej, co obecnie w dużej mierze oznacza prowadzenie aktywności w mediach społecznościowych. Wybór dróg i dostosowanie treści reklamowych jest zależne od specyfiki danej branży i oferowanego produktu.

Agencja brandingowa podejmuje także działania już po wprowadzeniu produktu na rynek, a więc de facto po zakończeniu i spełnieniu swojej zasadniczej roli. Ma to oczywiście miejsce, kiedy produkt faktycznie odniesie sukces, a więc pierwotne zadanie agencji spotka się z pozytywną oceną. Do dalszych działań należą więc regularne działania reklamowe. Agencja taka staje się więc pokrewna tradycyjnym agencjom reklamowym. Agencję brandingową można więc porównywać z agencjami reklamowymi, choć zakres działalności bywa tu nawet rozszerzony. Robią bowiem to, co agencje reklamowe, ale poza tym wciąż podstawę tworzy główna rola tego typu działań, polegająca na pełne sukcesu wprowadzenie nowego produktu na rynek. Konieczna więc jest duża znajomość i swoboda wykorzystania poszczególnych kanałów reklamy.

Więcej informacji: http://www.zalogowani.studio